Friluftsliv

I friluftsliv ønsker vi at give dig færdigheder og viden om, hvordan man færdes og lever i naturen. Vi tager på to længere ture og har i forbindelse hermed nogle ugentlige lektioner, hvor vi forbereder os. Friluftsliv kan vælges som et 4. idrætsvalgfag.
 
Af lejraktiviteter kan nævnes muligheder som
  • vandring, cykling, orienteringsløb
  • sejlads (jolle, kano, kajak)
  • skiløb
  • primitiv madlavning (bål, trangia)
  • overnatning i telt, bivuak, båd
  • naturkendskab (landskabsformer, stjerner, planter, dyreliv nv.
  • træklatring
  • rapelling 
  • pionering
  • træskæring