10. Tema

En anderledes måde at lære på med fokus på fordybelse og selvstændighed

Formålet med Temaklassen er:
- at anvende fagene tværfagligt
- at kunne fordybe sig i et emne
- at få tid til at snakke om tilværelsens vilkår

Målet med Temaklassen er:
- at forstå sammenhænge
- at kunne tænke og overveje
- at tage stilling og turde give sin mening til kende
- at vide hvad man skal gøre når man har taget stilling
- at kunne stå frem og fortælle hvad man ved og mener

Undervisningens indhold:
Undervisningens indhold kan overordnet set kategoriseres inden for tre fagområder, samfundsfag, psykologi og filosofi. Nedenfor nævnes eksempler på nogle af de emner vi arbejder med indenfor hver af disse områder:

Samfundsfag
- medier herunder den daglige nyhedsstrøm
- levevilkår i andre lande
- terror
- græsrodsbevægelser
- unge og politik
 
Psykologi
- identitet
- ungdomskultur
- den perfekte krop
- drømme
 
Filosofi
- hvad tror jeg på
- hvad er det gode liv
- universet
- evigheden

Det er en vigtig del af undervisningen at videreformidle emnernes indhold f.eks. igennem:
- en skoleavis
- en billedkollage
- et teaterstykke
- en caféaften
- en plancheudstilling
- et fordrag

Temaklassen aflægger ikke folkeskolens afgangsprøver, men skal udover to biopgaver i løbet af året på hver 15 sider udarbejde en årsopgave, der skal fremlægges og bedømmes sidst på skoleåret.