Velkommen til KIE

På KIE ønsker vi at give dig en helt særlig efterskoleoplevelse.

Vi ønsker at give dig de bedste forudsætninger for at kunne træffe gode beslutninger for dit liv og din fremtid. Dette kræver bl.a. viden, indsigt og færdigheder, så derfor har undervisningen, den boglige såvel som den kreative og idrætslige høj prioritet hos os. Vores omdrejningspunkt er naturligvis idrætten, som fylder meget i hverdagen. Vi lægger vægt på at du har mulighed for at afprøve dig selv indenfor flere forskellige idrætter, så derfor skal du vælge 3-4 idrætsvalgfag, som er gennemgående. Herudover har vi gymnastik og fysisk træning som obligatoriske fag, sammen med en række andre periodiske idrætstilbud. Hvis du er elev i 10. klasse har vi et særligt tilbud til dig som interesserer sig for træner- og foreningsarbejde. Vi tilbyder et børneinstruktørkursus og så har vi et obligatorisk fag som hedder "Idræt og samfund". 

Desuden er vi meget grundige til at vejlede dig i forhold til dine fremtidsplaner og – drømme.

KIE er en skole hvor alle kender hinanden. Skolens størrelse og indretning gør, at vores elever oplever nærhed og hygge i hverdagen. Det er vigtigt, at alle elever oplever sig selv som en del af et stort fællesskab, og at hele skolens dagligdag bærer præg af tæt kontakt mellem elever og medarbejdere.

Vi laver både efterskole for dig og sammen med dig. Dvs. at vi lever ud fra demokratiske principper, hvor begreber som ansvar, tillid, mod og nærvær indgår som en helt naturlig del af hverdagen. Vi har faste regler, men fleksible rammer, som du kan få stor indflydelse på, hvis du vil tage medansvar.

Vi forventer, at du som elev på KIE har lyst til at blive udfordret, og at du har lyst til at bidrage med initiativ og engagement, som både gavner dig selv og fællesskabet.

Lyder dette interessant i dine ører, ser vi frem til at møde dig, så vi sammen kan finde ud af om KIE er stedet for dig.

Morten Svane
Forstander
Forstander | Koldingegnens Idrætsefterskole