Anders Christiansen
ac@kie.dk
Lærer. Underviser i dansk, TEMA, basket, volley
og KIE TV.

tlf. 22 29 07 83
Annette Mogensen
am@kie.dk
Lærer og uddannelsesvejleder. Underviser i engelsk, fodbold, håndbold, idræt og samfund, psykologi og fællesidræt.
tlf. 30 26 24 15
Annita Malling
asm@kie.dk
Servicemedarbejder

tlf. 53 65 20 53
Birgitte Svane
bw@kie.dk
Lærer og uddannelsesvejleder. Underviser i matematik, studierummet, gymnastik og kreative valgfag.
tlf. 29 90 07 73
Bruno Neigaard
bn@kie.dk
Ledende Pedel

tlf. 30 48 17 19
Ditte Møller Frey
dm@kie.dk
Lærer. Underviser i dansk, TEMA, studierummet, gymnastik, BIK og kreative fag.

tlf. 25 12 28 50
Dorte Vinge
dv@kie.dk
Køkken og rengøring

tlf. 26 20 66 74
Grethe Damkjær
gd@kie.dk
Køkkenleder

tlf. 25 48 07 90
Isabella Vigsø
iv@kie.dk
Lærer. Underviser i TEMA, dansk, gymnastik, fællesidræt, power yoga og kreative fag.

tlf. 26 66 64 59
Jakob Birk
jb@kie.dk
Lærer. Underviser i gymnastik, fodbold, fællesidræt, matematik, fysik, spring og tuns og tummel.

tlf. 61 65 56 75
Jens Hjort-Petersen
jhp@kie.dk
Lærer. Underviser i dansk, tysk, friluftsliv, sejlads, SUP, samspil og fællessang.

tlf. 31 19 89 39
Kerry Frandsen
kf@kie.dk
Lærer og IT-ansvarlig. Underviser i engelsk, fysik/kemi, kristendom, historie og skak.

tlf. 41 59 08 55
Ketty Schou
ks@kie.dk
Kontor
Kira List
kl@kie.dk
Lærer. Underviser i dansk, volley, fællesidræt, løb og funktionel træning.

tlf. 27 41 35 88
Linda Duedahl Holm
kontor@kie.dk
Sekretær

tlf. 41 29 19 63
Lise Møller
lm@kie.dk
Lærer. Underviser i TEMA, engelsk, studierummet, badminton og BIK

tlf. 26 21 68 42
Lars Bechskov
lb@kie.dk
Pedel

tlf. 22 91 51 46
Manja Mohr
mm@kie.dk
Lærer. Underviser i TEMA, matematik, gymnastik, fællesidræt, massage og kreative fag

tlf. 21 79 09 80
Malte Wilhelm
mw@kie.dk
Lærer. Underviser i TEMA, tysk, volley, basket, adventure og fællesidræt.

tlf.22 45 17 73
Morten Svane
ms@kie.dk
Forstander

tlf. 22 32 03 00
Christian Førslev
Pedel


tlf. 40 31 00 44
Per Brinck
pb@kie.dk
Lærer. Underviser i tysk, geografi, friluftsliv, adventure, havkajak, guitar og fællessang.

tlf. 27 58 69 29
Iben Damgaard Andersen
Id@kie.dk
Lærer. Underviser i TEMA, kristendom, studierummet, kreative fag og boldspil

tlf. 61 69 35 52
Tina Jantzen
td@kie.dk
Køkkenassistent

tlf. 23 65 85 41