Annette Mogensen
am@kie.dk
Lærer og uddannelsesvejleder. Underviser i engelsk, fodbold, håndbold, idræt og samfund, psykologi og fællesidræt.
tlf. 30 26 24 15
Annita Malling
asm@kie.dk
Servicemedarbejder


tlf. 53 65 20 53
Birgitte Fahlgren Andersen
bf@kie.dk
Lærer. Underviser i engelsk, samfundsfag, kristendom, gymnastik og yoga.

tlf. 27 20 35 98
Birgitte Svane
bw@kie.dk
Lærer og uddannelsesvejleder. Underviser i matematik, studierummet, gymnastik og kreative valgfag.
tlf. 29 90 07 73
Bjarne Jørgensen
bJ@kie.dk
Ledende Pedel

tlf. 81 19 81 78
Ditte Krüger Lund
dl@kie.dk
Lærer. Underviser i engelsk, studierummet og kreative valgfag.

tlf. 28 60 27 47
Dorte Vinge
dv@kie.dk
Køkken

tlf. 26 20 66 74
Grethe Damkjær
gd@kie.dk
Køkkenleder

tlf. 25 48 07 90
Henrik Hansen
hh@kie.dk
Pedel
Jakob Birk
jb@kie.dk
Lærer. Underviser i gymnastik, fodbold, matematik, fysik, spring og tuns og tummel.

tlf. 61 65 56 75
Jens Hjort-Petersen
jhp@kie.dk
Lærer. Underviser i dansk, tysk, friluftsliv, sejlads, SUP, samspil og fællessang.

tlf. 31 19 89 39
Jonas Ejsing Bundgaard
je@kie.dk
Lærer. Underviser i dansk, TEMA, badminton og adventure.

tlf. 20 96 06 80
Kerry Frandsen
kf@kie.dk
Lærer og IT-ansvarlig. Underviser i engelsk, fysik/kemi, aktuelt og skak.

tlf. 41 59 08 55
Ketty Schou
ks@kie.dk
Kontormedhjælper
Kira List (Orlov)
kl@kie.dk
Lærer. Underviser i dansk, TEMA, adventure, drama og funktionel træning.

tlf. 27 41 35 88
Kristian Friedrich
kr@kie.dk
Lærer. Underviser i TEMA, basket, fællesidræt og funktionel træning.

tlf. 61 74 71 41
Linda Duedahl Holm
kontor@kie.dk
Sekretær / kontor

tlf. 41 29 19 63
Lise Møller
lm@kie.dk
Lærer. Underviser i TEMA, studierummet, badminton og BIK

tlf. 26 21 68 42
Mads Damsbo Andersen
md@kie.dk
Lærer. Underviser i dansk, TEMA, volley, idræt og samfund og fællesidræt.

tlf. 28 34 95 88
Maj Kiel Rasmussen
mk@kie.dk
Lærer. Underviser i dansk, matematik og gymnastik.

tlf. 60 31 72 27
Manja Mohr (Orlov)
mm@kie.dk
Lærer. Underviser i TEMA, matematik, gymnastik, idræt og samfund, samfundsfag, massage og kreative fag
tlf. 21 79 09 80
Malthe Wilhelm
mw@kie.dk
Lærer. Underviser i TEMA, tysk, volley, basket, havkajak og fællessang.

tlf.22 45 17 73
Morten Svane
ms@kie.dk
Forstander

tlf. 22 32 03 00
Per Brinck
pb@kie.dk
Lærer. Underviser i tysk, geografi, friluftsliv, adventure, havkajak, guitar og fællessang.

tlf. 27 58 69 29
Tina Jantzen
td@kie.dk
Køkkenassistent

tlf. 23 65 85 41