Indholdsplan

KIEs indholdsplan er en udførlig beskrivelse af undervisningen og samværet på skolen. Indholdsplanen beskriver hele kostskolearbejdet og skal tydeliggøre, at undervisningen er af bred almen karakter. Af planen fremgår det hvorledes vores værdier afspejler sig i praksis.