Skolekredsen

Det er meget væsentligt for KIE at vide, at der bag skolen er mennesker, som interesserer sig for skolens idé og virke. Det kan være tidligere elever, tidligere medarbejdere, forældre, naboer, lokale borgere eller andre som føler at Koldingegnens Idrætsefterskole har en særlig betydning. 

Vi inviterer til generalforsamling en gang om året og hilser skolekredsen velkommen ved arrangementer som vores dramaforestilling og gymnastikopvisning.
Ved skolens generalforsamling har skolekredsmedlemmer stemmeret, valgret og valgbarhed til skolens bestyrelse. Bestyrelsen er skolens højeste myndighed, og den er økonomisk og idémæssig ansvarlig overfor skolekredsen.
 
Det skal understreges, at du som skolekredsmedlem ikke pådrager dig noget personligt økonomisk ansvar for skolen, udover et årligt kontingent på kr. 50 for enkeltpersoner og kr. 75 pr. familie.
 

Du kan tilmelde til skolekredsen ved at udfylde denne formular:
Tilmeld dig her

Når vi har modtaget din tilmelding, skal bestyrelsen formelt godkende dit medlemskab. Det sker på det næste bestyrelsesmøde. Herefter modtager du en velkomstmail fra os med yderligere information om blandt andet betaling.