Skolekredsen

Det er meget væsentligt for KIE, at vide at der bag skolen er mennesker som interesserer sig for skolens idé og virke. Det kan være tidligere elever, tidligere medarbejdere, forældre, naboer, lokale borgere eller andre som føler at Koldingegnens Idrætsefterskole har en særlig betydning. 

Vi inviterer til generalforsamling en gang om året og hilser skolekredsen velkommen ved arrangementer som vores dramaforestilling og gymnastikopvisning.
Ved skolens generalforsamling har skolkredsmedlemmer stemmeret, valgret og valgbarhed til skolens bestyrelse. Bestyrelsen er skolens højeste myndighed, og den er økonomisk og idémæssig ansvarlig overfor skolekredsen.
 
Det skal understreges, at du som skolekredsmedlem ikke pådrager dig noget personligt økonomisk ansvar for skolen, udover en årlig kontingent, som for øjeblikket er 50,00 kr.
 
Kunne det have din interesse at blive medlem af vores skolekreds hører vi meget gerne fra dig. Kontakt os på tlf. 75 56 54 00 eller mail.