Sådan Lever Vi

På KIE dannes rammen om samværet og fællesskabet ud fra det overordnede princip - VIS HENSYN.

Vi vil gerne skabe en skole hvor respekten for det enkelte menneske og forståelsen for fællesskabets værdier er i fokus. Derfor lægger vi vægt på, at du som elev er opmærksom i forhold til dine omgivelser, og at du er med til at skabe de bedste vilkår for et rart og trygt miljø.

 
I vores hverdag er det vigtigt, at du aktivt lever med i skolens liv og er villig til at vise initiativ og tage et ansvar. Ved bl.a. kontaktgruppemøder og fællesmøder er der rig mulighed for at få medindflydelse.
 
I hele vores måde at være sammen på er dialogen det bærende udgangspunkt. Vi er en skole hvor alle kender hinanden, og der er tæt kontakt mellem elever og medarbejdere. Derfor er det afgørende, at du er åben og indstillet på at gå i dialog i forhold til de udfordringer efterskolelivet kan bringe.
 
Skolen har dog nogle rammeregler som ligger fast.
  1. Du har mødepligt til undervisningen, og det forventes, at du er positiv indstillet og aktiv. Desuden er der mødepligt til måltider og fællesarrangementer.
  2. Du må ikke være påvirket af øl, spiritus, euforiserende stoffer eller lign.
  3. KIE er en røgfri skole, ligesom alle øvrige nikotinprodukter hverken må indtages eller opbevares på skolen.
  4. Du skal være på eget værelse mellem kl. 22.15 og 6.45.

Skolen forbeholder sig ret til at ophæve samarbejdet med dig, såfremt du ikke formår at leve under de rammer, vi tilbyder.